ေလေျပ Poetry. Powered by Blogger.

ဒါပဲေျပာ

Monday, August 30, 2010

ကၽြန္ေတာ္ ဘာေရးရင္ေကာင္းမလည္း ၾကိဳက္မလည္းလုိ ့ေတြးရင္းစဥ္းစားရင္း
ဒါပဲေရးခ်င္လာတယ္ ။ ဒါပဲေရးခ်င္ေနလုိ ့ ဒါပဲေရးလုိက္တယ္ ။ အဲ့ဒါဟာ
ဒါပဲထက္ ဒါပဲဟာ ဒါပဲေလာက္ အေရးပါတာ ဒါပဲ မရွိဘူး ဆုိတာကုိလည္း
ေကာင္းေကာင္းေျပာလုိ ့ရတာဟာ ဒါပဲရွိတယ္ ။
ဒီေတာ့ကာ ခင္ဗ်ားလည္းတစ္ခြန္းေလာက္၀င္ပက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သေဘာ
ဒါပဲ အခါခါ ေျပာဦးမွာမဟုတ္လား ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒါပဲ လူေတြေျပာေနတာလည္း ဒါပဲ ။ ဒါပဲကုိ ဒါပဲလုိ ့ေျပာဖုိ ့အတြက္
ဘာသာစကားေတြလုံေလာက္စြာမရွိလုိ ့ ဒါပဲ ဒါကုိ ဒါေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပလုိက္တယ္ ဒါပဲ ။
ေလာေလာဆယ္ ဒါပဲရွိတယ္ လုိခ်င္ရင္ ဒါပဲယူသြား မလုိခ်င္ထားခဲ့ ဒါပဲေပါ့
ဒါပဲကြာ ဒါပဲလား ဒါပဲလားကြာ ။ စကားကုိစကားလုိေျပာ လုိ ့ရတာလည္း ဒါပဲ
ဆရာ့ကုိလည္း ဒါပဲ ေဟ့ေကာင္ မင္းကုိလည္း ဒါပဲ ငါလည္း ဒါပဲ ထပ္ေနတယ္
ဒါပဲေျပာ လူေတြေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြထဲ အရင္ကလည္းေျပာခဲ့ဖူးသား ဒါပဲ
ဒါပဲေျပာ ခပ္ေ၀းေ၀းသြားေနျပန္ေတာ့လည္း ေနာက္ထပ္ ဒါေတြပဲ ဒါပဲ ထပ္ေရာက္လာ
အိမ္မွာထမင္းစားလည္း ဒါပဲ သီခ်င္းနားေထာင္လည္း ဒါပဲ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဒါပဲ
email ဒါပဲ ပန္ဆုိးတန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ ဒါပဲ ဖုန္းျမည္လုိ ့ေကာက္ကုိင္ ဒါပဲ
ေန ့တုိင္းဒီလုိဆဲေနတာ မေကာင္းဘူး တစ္မ်ိဳးေျပာင္းေတာ့ ဒါပဲ
စာအုပ္ထဲလက္နႈိက္ရွာတယ္ ဒါပဲေတြ ့ေတာ့ ဒါပဲေတြမ်ားလာတာအမွ်
ဒါပဲကုိ စြဲလမ္းလာတာမဆန္းဘူး ဆုိတာလည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒါပဲ
ကၽြန္ေတာ္နဲ ့မသက္ဆုိင္ဘူးဆုိတာလည္း ဒါပဲ သက္ဆုိင္တာလည္း ဒါပဲ
လူသုံးမ်ားလာတာလည္း ဒါပဲ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာတာလည္း ဒါပဲ
ဒါကုိ စိတ္၀င္စားရင္ ဒါပဲလုပ္လုိက္ ဒါပဲ ေကာင္းတယ္ ဒါပဲ အသုံးတည့္
အားလုံးသုံးတယ္ ဒါပဲ မိဘျပည္သူေတြလည္း ဒါပဲ ဒုိ ့ရြာသားေတြလည္း ဒါပဲ
လဖက္ရည္ဆုိင္ထဲထိပါလာတဲ့ ဒါပဲ ။
စကားလမ္းလႊဲဖုိ ့လုပ္ေတာ့မွ သူတုိ ့ကဒါပဲဆက္ေျပာရေအာင္လုိ ့ေတာင္းဆုိလုိ ့
ငါကလည္း ဒါပဲ ေျပာလုိက္တယ္ အားလုံးကုိ ဒါပဲ
အားလုံးက ဒါေတြထဲ နစ္ေနတဲ့ ဒါေတြပဲ ဒါပဲ...........။

PS. D ကဗ်ာကုိ ဖတ္ျပီးေတာ့ ၾကိဳက္ခဲ့ရင္ တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ (ေတာက္) ေခါက္သြားဖုိ ့မေမ့နဲ ့ ... ဒါပဲ ။

Print this post

2 comments:

Dream said...

ပက္ပက္စက္စက္ ေတာက္ေခါက္ပီး ေျပာလုိက္မယ္.... <<<>>>

:P

:P

အဟီးး

  © Poetry Of ေလေျပ by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP