ေလေျပ Poetry. Powered by Blogger.

မုိးဦးေလေျပကဗ်ာစာအုပ္ (၂)

Monday, August 30, 2010

မုိးဦးေလေျပကဗ်ာမ်ား (၂)

သူရႆ၀ါ
Prizewai
ေလေျပ
ေကာင္းကင္ကုိ
ညီဇံလွ
ရင္နင့္သူ
ေက်ာ္ညိဳေသြး
လင္းဒီပ
ဇာတိ
လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
သားျဖိဳး .....................စသည္ျဖင့္ပါ၀င္ေရးသားထားသည္။

Full Link
မုိးဦးေလေျပကဗ်ာမ်ား(၂) Click Here

Print this post

0 comments:

  © Poetry Of ေလေျပ by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP